Nettskolen Buskerud

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert opplæring i enkeltfag til elever med tilknytning til videregående skoler i Buskerud fylkeskommune.
Nettskolen koordineres fra Drammen videregående skole. Elevens skole søker om plass i nettfaget på vegne av eleven.

Nettbaserte fagtilbud skoleåret 2020 - 2021

Programfag:

 • fremmedspråk: fransk, spansk og tysk nivå III
 • matematikk R1 

Skolene melder på sine elever. Frist 1. mars.


Forutsetninger: 

Eleven/deltakeren må være tatt inn til tilbud ved en av fylkeskommunens 
videregående skoler/Opus.
Det gis opplæring i fag i utdanningsprogrammet man er kommet inn på.

Eleven/deltakeren skal:  

 1. Kunne arbeide selvstendig og strukturert i fagene
 2. Delta på et antall avtalte videomøter med lærer og medelever og være fleksibel når det gjelder tidspunkt
 3. Ha grunnleggende IKT-kompetanse og gode norskkunnskaper ved inntak
 4. Sørge for tilstrekkelig nett-kapasitet under nettmøter

Forsering i engelsk Vg1 for ungdomsskoleelever  
Det tilbys ikke forsering i engelsk for ungdomsskoleelever skoleåret 2020-21.

Studiekompetanse for voksne: 

 • engelsk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag

OPUS har inntak to ganger i året, 1. inntaket har frist 1. mars. Interesserte søkere bes ta kontakt med sin lokale OPUS-skole.

Forsering i matematikk 1Y tilbys via den Den virtuelle matematikkskolen.

Til toppen