Oppfølgingsklassen

Oppfølgingsklassen er et tilbud til voksne/voksen ungdom som ønsker tett oppfølging av skolefag og hjelp til å mestre hverdagen.

Målgruppene våre er personer som:

 • Soner fengselsstraff i form av elektronisk kontroll eller annen §16-soning
 • Soner fengselsstraff i institusjon (§12)
 • Er prøveløslatt med eller uten vilkår
 • Har sonet ferdig fengselsstraff
 • Er dømt til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
 • Er dømt til samfunnsstraff

Det gis tilbud om:

 • Kartlegging/veiledning/rådgiving
 • Dokumentasjon/realkompetansevurdering
 • Opplæring i fag på videregående skoles nivå
 • Kurs i grunnleggende ferdigheter - opplegg for voksne
 • Datakortets moduler

Vi har også eget treningsrom og musikkrom. Vi har egen bandøvelse en kveld i uka i samarbeid med MIFF.

Kontaktinformasjon:

Gisle Grahl-Jacobsen
Telefon: 99 00 75 14
Avdelingsleder Oppfølgingsklassen

Koordinator: Lars Erik Hansen
Telefon: 97 47 40 69 

Postadresse:
Drammen vgs, avd. Oppfølgingsklassen
Postboks 2024, Strømsø
3003 Drammen


Besøksadresse
Gjetergata 25
3015 Drammen

Fra 15.08.2023 ny besøksadresse:
Tordenskioldsgate 63
3044 Drammen