Studiespesialisering med forskerlinje

Dette er studietilbudet for deg som liker naturfag og matematikk på ungdomsskolen og som vil litt ekstra med skolen. Du tar sikter på studier og yrker i retning mot miljøfag/realfag, teknikk og teknologi eller medisin/veterinær.