Drømtorp videregående skole

 • Korona-virus Fortsatt rødt nivå til fredag 23. april
  Kommuneoverlegen har bestemt at alle videregående skoler skal fortsette på rødt nivå til fredag 23. april. Vi følger den nasjonale smittevernveilederen for videregående opplæring og organiserer opplæringen i tråd med den.

Aktuelt

 • 12.04.2021 Ønsker at færre tar skolebussen
  Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du...
 • 06.04.2021 Smittevern og skoleskyss
  Med økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge er det viktig å sikre at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte...
 • 25.03.2021 Illustrasjonsbilde Ny smittevernveileder for vgs
  I den nye veilederen er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at den blir lettere å følge. Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter...

Kalender

Til toppen