Aktuelt

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Smittevern og skoleskyss

Med økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge er det viktig å sikre at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt.

Ny smittevernveileder for vgs

I den nye veilederen er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at den blir lettere å følge. Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter vurdere bruk av munnbind utenfor undervisningen som et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte.

Gratis ebøker til deg!

Nå kan alle elever og ansatte ved Drømtorp vgs låne ebøker gratis i appen BookBites. Kanskje du vil lese noe nervepirrende krim i påsken? 

Søk om stipend og lån før 15. mars

For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars. Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt.

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Smittevern på bussen!

Vi må alle gjøre vårt for å sikre at smittevernstiltak blir overholdt om bord på skoleskyssen.

Gult nivå fra 15. feb

Smittesituasjonen i Nordre Follo er nå mer oversiktlig. Det er lave smittetall og ingen pågående utbrudd. Drømtorp vgs kan derfor gå over til gult nivå i uke 7.

Helt nytt skolemagasin ute nå!

Elevene som går på linjen medieproduksjon Vg2 har laget et spennende og innholdsrikt skolemagasin om skolen vår. Målgruppen er 10. klassinger og alle andre som vil vite mer om Drømtorp vgs.

Skriftlig eksamen avlyses

Regjeringen opplyste på pressekonferanse mandag 8. februar at skriftlig eksamen våren 2021 avlyses. Det blir kun holdt muntlig eksamen for Vg3.

Til toppen