Aktuelt

Sommerskole for deg med stryk eller ikke vurdering

Har du karakteren 1, eller står du i fare for å få karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

Snart russ i hus? Digitalt foreldremøte tirsdag 26.4 klokken 19.

Arrangement av Ombundet for barn og unge i Viken. Foreldremøte for deg som har ungdom 10.trinn, vg1 og vg2.  

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Viken 2022

2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Viken blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. Undersøkelsen blir gjennomført mellom uke 10 - 13.

Eksamen avlyses

Regjeringen har bestemt at de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskole og videregående skole avlyses.

Mulighet til å få omgjøring av tilleggslån

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend.

Grønt nivå fra mandag 17.1

Fra mandag 17.januar går vi over til opplæring på grønt nivå i trafikklysnivåmodellen. Dette innebærer at opplæringen organiseres på vanlig måte, og at alle elever skal være på skolen hver dag. Vi unngår fysisk kontakt, altså ingen håndhilsning eller klemming.

Se opptak av "Digital åpen skole"

Gikk du glipp av vår direktesending?

RØDT nivå innføres fra og med 16.12.21 og varer minst fire uker

Regjeringen har bestemt at alle videregående skoler skal over på rødt nivå fra og med 16.12.21. Vi ønsker et godt samarbeid mellom hjem og skole for å redusere smitte i samfunnet. Derfor har vi satt opp punkter som er viktig at alle følger. Elevene får kontinuerlig informasjon om smitte i Teams. Hvis en elev blir syk på skolen må eleven reise hjem. Syke eleven må hentes av foresatte, da syke ikke kan ta kollektivtransport.

Gult nivå innføres fra og med 13.12.21

Kommuneoverlegen i Nordre Follo har bestemt at Drømtorp vgs skal over på gult nivå fra og med 13.12.21

Elevundersøkelsen gjennomføres før jul

Alle elever ved Drømtorp får mulighet til å svare på elevundersøkelsen før jul. Her får elevene si sin mening om hvordan det er å være elev på Drømtorp.

Til toppen