Aktuelt

Elevundersøkelsen gjennomføres før jul

Alle elever ved Drømtorp får mulighet til å svare på elevundersøkelsen før jul. Her får elevene si sin mening om hvordan det er å være elev på Drømtorp. Resultatene brukes til forskning og til å gjøre skolen bedre. Elevene svarer anonymt, og det er frivillig å delta.

Kan du sykle?

Vi i Ruter opplever noen utfordringer med skolebussene og smittevern. Det er dessverre for mange passasjerer på flere avganger, som igjen fører til at vi ikke klarer å kjøre med god nok avstand mellom elevene.

Søk om stipend før 15. november

Husk å søke om stipend! Søk innen 15. november dersom du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.

Rødt tiltaksnivå for smittevern

Drømtorp videregående skole fortsetter med rødt tiltaksnivå fra 10. november, og minimum tre uker frem i tid. Her finner du informasjon om hvordan skolehverdagen vil være i denne perioden.

Digital undervisning fra 9. november

- Som en konsekvens av at regjeringen i dag kom med nye innstrammende  smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene våre fra mandag 9. november. Det opplyser fylkesrådsleder og leder av sentral kriseledelse, Tonje Brenna. 

Tilrettelagt opplæring for større og mindre grupper

Som en konsekvens av at regjeringen i går kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene våre fra mandag 9. november.  I tillegg kommer det innstramminger i smittevernveilederne for kollektivtransporten og skoleskyssen.

Skolen trenger kontaktopplysninger på foresatte

For å kunne kontakte foresatte raskt ved hendelser på skolen (beredskap), er det viktig at foresatte skriver inn e-postadresser og telefonnummer i skolens administrative system.

Digital konferansekveld 9. november 2020

På grunn av smittevernsregler vil vi i år gjennomføre konferansekvelden digitalt på Teams. Dere vil få mulighet til å snakke med både kontaktlærer og faglærere. Alle vil få mulighet til å snakke med kontaktlærer.

Vaksine mot hjernehinnebetennelse

Påmelding til vaksinering mot hjernehinnebetennelse skjer torsdag 22. oktober 2020. Møt opp i skoletorget i storefri. Eleven fyller ut et påmeldingsskjema og vippser 400 kr for å melde seg på. Vaksineringen skjer 9. desember på skolen.

Samarbeidsmøter med foresatte

 Dato for samarbeidsmøter er ikke satt foreløpig. Kommer i august.

Til toppen