Utdeling av jodtabletter

Ved atomhendelser kan det være aktuelt å dele ut ut jodtabletter ved skolen.

Jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet.
Som ledd i atomberedskapen i Nordre Follo kommune er jodtabletter lagret blant annet i alle offentlige og private skoler og barnehager, også videregående skoler. Disse deles ut etter beskjed fra myndighetene.

 

Målgruppen
Målgruppen for bruk av jodtabletter er barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende under 40 år.

For ytterligere informasjon se link under

 

Forutsetning

For at skolen skal kunne dele ut jodtableter, er vi avhengig av at foresatte har gitt samtykke til dette.

Anbefaler derfor alle å skrive ut vedlagte samtykkeskjema og lever på skolen så raskt som mulig.

 

Advarsler og forsiktighetsregler (hentet fra DSA.no)

· Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge

· Gravide og ammende skal unngå høyere doseringer enn anbefalt

· Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler

· Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) skal ikke ta jodtabletter

· Personer som er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av innholdsstoffene i legemiddelet skal ikke ta jodtabletter

· Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter

Aktuelle nettsteder:

Kommunens nettside

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside

Samtykkeskjema (PDF, 692 kB)

Til toppen