Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

To elever prater sammen - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CP

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. 

Se mer informasjon på: udir.no

Til toppen