Ny smittevernveileder for vgs

I den nye veilederen er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at den blir lettere å følge. Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter vurdere bruk av munnbind utenfor undervisningen som et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte.

Du kan lese hele den nye smittevernveilederen for vgs på Regjeringens side.

Endringer og oppdateringer i ny smittevernveileder som vil gjelde fra 12. april 2021:

  • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus
  • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.
  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.
  • Tydeligere råd om nærkontakter slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov både i ordinær videregående skole og spesialskole har fått egen omtale
  • Voksenopplæringen har fått egen omtale
  • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen
  • Skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort
Til toppen