Søk om stipend og lån før 15. mars

For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars. Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt.

Les mer om stipend og lån her

Vi minner også om at søknadsfristen for å søke tilleggslån korona er 30. juni 2021.

Her kan du lese mer om tilleggslån korona

Til toppen