Vant konkurranse om ny videregående skole i Ski sentrum

Med forslaget «Gullrekka» ble Rambøll Norge as kåret som vinner av plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum.Forslaget "Gullrekka", ny videregående skole i Ski sentrum Rambøll / Rolvung & Brøndsted    

 

 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vinnerne av konkurransen ble offentliggjort på en digital pressekonferanse 15. desember 2020.

Plan og design-konkurransen er avholdt med sikte på å engasjere en prosjekteringsgruppe.

Etter prekvalifisering ble fem grupper valgt ut til å delta i plan og designkonkurransen. En enstemmig evalueringsgruppe står bak kåringen av vinnerne.

Forslaget «Gullrekka» har den beste løsningen

– Samlet sett er «Gullrekka» det utkastet som har løst punktene i evalueringskriteriene best, sier Jan Arnfinn Mork, sivilarkitekt og leder av evalueringsgruppen.

Han framhever at utkastet vil gi et robust anlegg som forholder seg godt til Ski sentrum og vil bidra til en positiv utvikling av byen, der det legges godt til rette for sambruk mellom byen og funksjonene i bygget.

Volum og fasader er godt tilpasset sentrum og naboskapet.

– Anlegget viser svært god tilrettelegging for sambruk mellom skole, flerbrukshall, folkebibliotek og kulturfunksjoner. Spesielt måten kantinen i 2. og 3. etasje knytter sammen og aktiverer byggene, og hvordan dette gir merverdi både til den videregående skolen og kulturskolen, sier Mork.

Identitet

– Nye Ski VGS vil være et naturlig og attraktivt omdreiningspunkt for en videreutvikling av Skis identitet som et urbant, skjermet, grønt og levende bysentrum, i tråd med de krav og visjoner som framgår av regulering og konkurransegrunnlag.

– Bygget er utformet som en plattform av tilbud til byen og anleggets fremtoning er levende og variert, sier Harald Aas fra Arkitekt Rambøll og Jakob Brøndsted, fra Rolvung og Brøndsted Arkitekter.

Gir flere elevplasser og viktig for Ski sentrum

– Nå har vi kommet ett steg videre med realisering av en helt ny skole i Ski sentrum. En skole med 1100 elevplasser er viktig å få på plass for å møte veksten i antall elever i framtiden, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

– Dette er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Samarbeidsprosjektet mellom Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune legger grunnlag for et anlegg som kan brukes av alle, og vil framstå som et viktig sentrumsbygg med kultur- og idrettstilbud til innbyggerne.

Anlegget vil skape liv og trivsel i dagliglivet i Ski sentrum både på dag- og kveldstid og i helger, sier Siv Henriette Jacobsen.

I tillegg til ny videregående skole skal anlegget inneholde Nordre Follos folkebibliotek, kulturskole og felles idrettshall. I planlegging av skolen er det vektlagt sambruk av arealer mellom kommunen og fylkeskommunen.

Tomten er svært sentral, nærmeste nabo til Ski Rådhus, Rådhusparken, Ski ungdomsskole og Ski skole, med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.

Den nye skolen vil, sammen med kulturskole og folkebibliotek, kunne bli en viktig del av sentrums- og samfunnsutviklingen i regionen basert på sambruk av lokaler og funksjoner og samarbeid om kulturprosjekter.

Mer enn et bygg

– For Nordre Follo kommune og Ski sentrum er dette mye mer enn bare et bygg. Det er en viktig del av byutviklingen i Ski. Det vil bidra til å aktivisere og binde sammen nye deler av Ski sentrum med dagens torg og gater.

Om ikke lenge vil dette være et område som tilbyr møteplasser og aktiviteter for alle innbyggere på tvers av alder, bakgrunn, funksjonalitet og interesser, sier Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune.

Opdan understreker at Nordre Follo naturligvis vil følge dette prosjektet videre med stor interesse og forventninger, både fra administrativt og politisk hold. – Vi gleder oss til videre samarbeid, sier hun.

Forslaget «Gullrekka» har den beste løsningen

Samlet sett er «Gullrekka» det utkastet som har løst punktene i evalueringskriteriene best, sier Jan Arnfinn Mork, sivilarkitekt og leder av evalueringsgruppen

Han framhever at utkastet vil gi et robust anlegg som forholder seg godt til Ski sentrum og vil bidra til en positiv utvikling av byen, der det legges godt til rette for sambruk mellom byen og funksjonene i bygget. Volum og fasader er godt tilpasset sentrum og naboskapet.

-Anlegget viser svært god tilrettelegging for sambruk mellom skole, flerbrukshall, folkebibliotek og kulturfunksjoner. Spesielt måten kantinen i 2. og 3. etasje knytter sammen og aktiverer byggene, og hvordan dette gir merverdi både til den videregående skolen og kulturskolen, sier Mork.

-Nye Ski VGS vil være et naturlig og attraktivt omdreiningspunkt for en videreutvikling av Skis identitet som et urbant, skjermet, grønt og levende bysentrum, i tråd med de krav og visjoner som framgår av regulering og konkurransegrunnlag. Bygget er utformet som en plattform av tilbud til byen og anleggets fremtoning er levende og variert, sier Harald Aas fra Arkitekt Rambøll og Jakob Brøndsted, fra Rolvung og Brøndsted Arkitekter.

 

Ny videregående skole i Ski sentrum

  • Ny videregående skole i Ski sentrum er planlagt for 1100 elevplasser og ca. 220 ansatte.
  • Opplæringstilbud innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, samt tilrettelagt opplæring.
  • Dagens elevplasser som i dag er i leide lokaler ved Drømtorp videregående skole flyttes til den nye skolen.
  • Nordre Follo kommune lokaliserer folkebibliotek og kulturskole i den nye videregående skolen.
  • Offentlig P-hus med 200 parkeringsplasser.
  • Det bygges felles idrettshall for kommunen og fylkeskommunen, hvor hallen disponeres av videregående skole på dagtid, og av kommunen/idretten på ettermiddags-/kveldstid og i helgen.
  • Det er inngått samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune som regulerer blant annet kostnadsfordeling og sambruk av areal.