Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Helsesykepleierne har kontor i B-blokka, i 1. etasje.

Kontakt oss gjerne på telefon/e-post. Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Eva Steffensen
Helsesykepleier
tlf. 97 66 29 51
e-post: eva.steffensen@ski.kommune.no 

Anna Maria Ekløf-Flugstad
Fysioterapeut
tlf. 95 81 42 31
e-post: annamaria.eklof-flugstad@ski.kommune.no 

Iris Bjørk Sævarsdottir Sandvik
Helsesykepleier
tlf. 47 69 33 64
e-post: IrisBjorkSevarsdottir.Sandvik@nordrefollo.kommune.no

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.
Helsestasjonen for ungdom(HFU) er et tilbud for ungdom mellom 13- 20 år. Her jobber helsesykepleier, lege og psykisk helsearbeider.

HFU er åpen hver torsdag kl. 15.00–18.00

Det er gratis på benytte tilbudet og timebestilling er ikke nødvendig.

Adresse: Kirkeveien 3 (helsestasjonen i Ski, ved rådhuset).

E-post: hfu@ski.kommune.no 

      

Se også  

Til toppen