Smittevern

Når det gjelder covid-19 ivaretar skolen smittevernstiltak etter gjeldende nasjonale veiledere og sentrale føringer fra fylkeskommunen. Smittevernstiltak er fysisk på plass, i tillegg har ansatte og renholdere gjennomgått opplæring om smittevern. Elever og ansatte skal kjenne seg trygge på at skolen ivaretar smittevernstiltak på en best mulig måte.  

Nå har vi smitteverntiltak for rødt nivå.

 • Elever med symptomer skal ikke komme på skolen. Det er elev og foresatte som vurderer om eleven har symptomer.
 • Alle med symptomer skal testes.
 • Syke elever skal sendes hjem ​
 • Eleven kan oppholde seg på A117 fram til de blir hentet av foresatte​
 • Syke skal ikke ta offentlig transport​
 • Fraværsreglene gjelder fra 1. august 2020​ og krav til dokumentasjon opprettholdes

Forsterket renhold

Fellesarealer, toaletter, rekkverk, håndtak med mer vaskes flere ganger pr dag​. Elever må vaske pulter når de kommer og når de går. Felles utstyr vaskes av den enkelte eller brukes med engangshansker

Kontaktreduserende tiltak

På skolen skal ingen klemme eller håndhilse – gjelder både elever og ansatte. «Klemmevenner» er en privat sak. Om man har venner man klemmer på fritiden, skal man uansett ikke klemme disse på skolen.

Regler utenfor klasserommet:

 • Hold 1 meters avstand bestandig.
 • Elevene deles i to grupper. Den ene gruppen forskyver skoledagen med 15. minutter. Det gjelder både skolestart, pauser og skoleslutt.
 • Gangene brukes kun til forflytning, ikke opphold.
 • I friminuttene kan elevene oppholde seg i klasserommet, i skoletorget eller ute.

Regler i klasserommet:

 • Klasserommene er åpne hele dagen.
 • Flere klasser bruker samme klasserom. Elevene må derfor bruke skap til oppbevaring av skolebøker og -utstyr.
 • Kun elever som hører hjemme i klasserommet, får oppholde seg der i friminuttet.
 • Gruppearbeid foregår i klasserommet. Gruppene begrenses til to til fire deltagere og vil være faste i minst seks til åtte uker.

Hva styrer vår praksis? 

Til toppen