Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov.

På Drømtorp tilbyr vi tre programområder innen tilrettelagt opplæring; Helse og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Salg, service og reiseliv. 

Til toppen