Demokratiforskning for årets førstegangsvelgere

Vg2-elevene på studiespesialisering har fått prøve seg som forskere dette skoleåret gjennom deltakelsen i konkurransen Holbergprisen i skolen. Det overordnede temaet har vært demokrati, og elevene har selv valgt hva de ønsker å undersøke innenfor temaet.

Det har vært stor variasjon i elevenes prosjekter, med alt fra lokaldemokrati i Hurdal til seksuelle minoriteters rettigheter i Iran. Årets konkurranse er avsluttet og vi ønsker å få vite litt om hvilke erfaringer elevene sitter igjen med.

Her kan du lese mer om oppstarten av demokratiprosjektet.

Anine Rønningen-Holtet og Ragnhild Brennsæter har undersøkt om de små forholdene i Hurdal, hvor «alle kjenner alle», har innvirkning på stemmegivningen i kommunevalg. Deres undersøkelse var en spørreundersøkelse som ble besvart av et utvalg innbygger i Hurdal.

Lokaldemokrati i Hurdal

 

Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet?

Anine: Omfattende! Vi skrev særemne før vi trengte det. Det var gøy, jeg liker å skrive.

Hvordan har dere samarbeidet om oppgaven?

Ragnhild: Anine er god til å formulere setninger, hun gjorde grunnarbeidet og skrev ned fort det vi skulle ha med. Så gikk jeg over de ulike delene.

Hva er de viktigste erfaringene dere sitter igjen med?

Anine: Å skrive kort og innholdsrikt. Jeg har også blitt tryggere på å spørre om hjelp, det er ikke noe nederlag.

Ragnhild: Det å skrive noe stort trenger ikke være så vanskelig når man samarbeider.

Anine: Å sette delmål, slik at selv om jeg bare har litt tid, så får jeg noe igjen for å jobbe om jeg bare har litt tid.

Er dere motivert for et lignende prosjekt igjen?

Ragnhild: Ja, det var en god erfaring, men ikke med en gang. Det var relevant for videre studier.  

Holdninger til samisk språk og tradisjoner

Henriette Føleide-Sandvold skrev om holdninger til samisk språk og tradisjoner og hvilke følger fornorskningsprosessen har hatt.

Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet?

- Jeg er glad for at jeg valgte å gå videre med prosjektet. Jeg tok mye initiativ selv og tok kontakt med to samer som var informanter for oppgaven. Funka fint å jobbe for meg selv. Jeg fikk god hjelp fra Karoline. Det er en bra erfaring for videre studier. Jeg vil anbefale andre å bli med på Holbergprisen i skolen.

Hva er de viktigste erfaringene du sitter igjen med?

- Jeg har lært om forskningsmetode og å jobbe med ulike kilder. Det vil bli lettere å gjøre noe lignende igjen.

Holdninger til dødsstraff

Mathea Guntvedt Helgesen, Hedvig Gill Sandholt og Simon Lindås Marthinsen har undersøkt holdninger til dødsstraff og hvilke eventuelle sammenhenger det har med konservatisme i USA.

Simon: Vi har gjennomført spørreundersøkelser på Eidsvoll vgs og blant ungdom i USA.

Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet?

Simon: Vi valgte et tema vi syntes var interessant, så det har vært spennende å jobbe med.

Mathea: Vi visste det (døddsstraff i USA red.) var ille, men ikke at det var ille.

- Vi har hatt et godt samarbeid, fylt med latter og frykt, sier Simon og ler.

Hvordan har dere samarbeidet om oppgaven?

Hedvig: Vi har samarbeidet bra. Vi hadde et felles dokument og kommuniserte mye på teams og i sosiale medier.

Hva er de viktigste erfaringene dere sitter igjen med?

Hedvig: Jeg kan mye mer om dødsstraff i USA.

Mathea: Jeg vet mer om hva jeg selv synes er greit og ikke med hensyn til dødsstraff.

Simon: Jeg har lært hvordan en skal skrive gode rapporter.

Holbergprisen i skolen:

  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
  • Hvert år deltar 20 skoler og mellom 700 og 1000 elever fra hele landet i konkurransen.
  • Amalie Skram videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2021. Vestby videregående skole fikk andrepris og Longyearbyen skole, videregående avdeling fikk tredjepris.

Kilde: Holbergprisen - holbergprisen.no

Til toppen