Faget teknologi og forskningslære utfordrer elevene

Elevene får brukt sin utforskningstrang og kreativitet, og faget er et populært valg på utdanningsprogram studiespesialisering.

Bygging og programmering av en LEGO robot. - Klikk for stort bildeBygging og programmering av en LEGO robot. Karoline Gråtrud Tærud/ Eidsvoll vgs  

Teknologi og Forskningslære (ToF) er et fag der elevene skal få føle lærings- og skaperglede, engasjement, kreativitet og utforskningstrang gjennom både praktiske og teoretiske utfordringer. De trenes opp i å anvende ulike tilnærmingsprosesser, og at man lærer like mye gjennom prøving og feiling som i tilrettelagte læringsprosesser. Videre utvikler de evnen til refleksjon, kritisk tenkning og gjøre etiske vurderinger av teknologiens rolle i det moderne samfunnet.

- Selv om faget er myntet hovedsakelig for elever som tenker å fortsette med realfag, passer det for alle. Tilbakemeldinger fra tidligere elever viser nettopp at mye av kunnskapen og arbeidsmetodene de tillærte seg gjennom ToF har kommet dem til gode i andre fagområder enn de knyttet opp mot naturvitenskapen, forteller lærer Per Arne Risøen.

Nylig har elevene jobbet med to prosjekter parallelt. De har bygget og programmert en LEGO robot og konstruert en bru ved hjelp av spagetti. De har simulert i et dataprogram konstruksjonen de har valgt.

- I begge tilfeller må de gjøre egne vurderinger, men blir veiledet underveis uten at jeg som lærer pålegger de valgene som er nødvendig for å komme videre. Selvlæring og utforskende arbeidsmetoder samt diskusjoner mellom elevene er det som gir best utbytte og sluttresultat, sier lærer Per Arne Risøen.

Til toppen