Elevundersøkelsen 2021

Eidsvoll videregående skole gjennomfører elevundersøkelsen i uke 48 og 49 for elever i vg1 og vg2 samt 3PB. Elevene får her si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Elevundersøkelsen Pixabay  

Kontaktlærerne får brukernavn til sine klasser sammen med informasjonsskriv. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse, og den er anonym. 

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Svarene  i undersøkelsen brukes av skolen, fylket og staten for å gjøre skolen bedre, og de kan også brukes til forskning.

Dette er informasjon til elever, og til foresatte for elever som er under 18 år:

Informasjon til foresatte (PDF, 43 kB)

Informasjon til elever (PDF, 46 kB)

Til toppen