Rødt tiltaksnivå fra og med 6. april

I tråd med føringer fra Statsforvalter og skoleeier innfører skolen rødt tiltaksnivå fra og med tirsdag 6. april.  Organisering av undervisningen gjennomføres i tråd med de planer som allerede foreligger for opplæring på rødt nivå. Elever vil bli informert av sine lærere om organiseringen. 

Dersom det skulle bli endringer i tiltaksnivå, vil informasjonen legges ut på TEAMS – oppslagstavla. 

Til toppen