Fylkesråd og regionsdirektør besøkte skolen

Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus og regionsdirektør i Viken Lene Jensen besøkte  Eidsvoll videregående skole tirsdag 6. desember.  

Espen Øversveen, Even Engh, Fylkesråd Utdanning og Kompetanse Heidi Westbye Nyhus, Regiondirektør Lene Jensen, Karl Philip Kristensen, Hanne Østbye, Ari Ahmed Sheik, Marianne Dyre, Leif Morten Ruud, Ingvild Askheim, Odd Cato Rynning.  De har uformell lunsj i skolens kantine. - Klikk for stort bildeFv. Espen Øversveen, Even Engh, Fylkesråd Utdanning og Kompetanse Heidi Westbye Nyhus, Regiondirektør Lene Jensen, Karl Philip Kristensen, Hanne Østbye, Ari Ahmed Sheik, Marianne Dyre, Leif Morten Ruud, Ingvild Askheim og Odd Cato Rynning. Maria Brattbakk/Eidsvoll vgs

Fylkesråden var opptatt av å komme i kontakt med ledelse, lærere og elever, og hun ønsket en uformell ramme for besøket. Det var derfor naturlig å starte med lunsj i skolens kantine.

Etterpå var det lagt opp til en kort presentasjon av skolen. Begge representantene fra fylket var også tilstede i høst på skolens 100 års markering for Eidsvoll landsgymnas.

Under besøket nå var de tilstede på avdelingsmøte i elektroavdelingen. De fikk også et innblikk i hvordan de yrkesfaglige utdanningsprogrammene samarbeider med de ulike bransjene. Behovet for læreplasser og kapasitet innenfor de ulike programområdene var et viktig tema.

Elevenes engasjement

Ari Ahmed Sheik fortalte om hvordan elevregjeringen jobber med inkludering og aktiviteter, for å bidra til et godt skolemiljø.

Karl Philip Kristensen var en av elevene som var så heldig å få delta på skoleturen til Zambia. Han orienterte og viste både bilder og film fra et spennende og lærerikt møte med en annen kultur. Eidsvolls elevregjering har gjennom mange år samarbeidet med Kirkens Nødhjelp. Hver høst arrangeres det en innsamlingsaksjon, der pengene går til utvikling og bygging av skoler.

Siste innslag fra elevenes side, var Even Engh sin orientering om hvordan det var å delta på samlingen i regi av European Youth Parliament.

Siden det snart er jul, fikk de besøkende hver sin julegave  - fine sitteunderlag - som er produsert på skolens avdeling for tilrettelag opplæring.