Hvordan være en god medborger under en pandemi?

Dette spørsmålet har elevene i 1STB utforsket og satt ord på i engelsktimene den siste tiden. De har også lært seg noen gode triks for å navigere i mengden av konspirasjonsteorier som florerer om pandemien.

Einar O. Dønnum og Gediminas Valeckas og resten av elevene i 1STB har alle skrevet en tekst hvor de setter ord på hva det vil si å være en god medborger under en pandemi.

- Å være en god innbygger er viktigere nå enn før, fordi det bidrar til å redusere antall smittede, og det er viktig at unge også følger reglene, sier Einar. I praksis kan det for eksempel si at en revurderer planer, utsetter å reise på hyttetur.

- Å være en troverdig borger vil si å følge reglene fra Staten. På toppen av alt er pandemien farlig for eldre og andre i risikogruppen. Ved å følge reglene beskytter man disse, for eksempel ved å ikke samles mange om gangen eller å utsette reiser, legger Gediminas til.

Hva har dere fått ut av å skrive om hva det vil si å være en god medborger under en pandemi?

- Jeg har blitt mer klar over ansvaret vi har individuelt, sier Einar.

- De som er unge har mer ansvar for å passe på siden de gjerne er ofte er samlet flere sammen, mener Gediminas.

Avdekke konspirasjonsteorier

Neste oppgave for elevene er å velge ut en konspirasjonsteori om pandemien.

- Vi skal da beskrive teorien og komme med motargumenter, forteller Amina Hussain.

Daniel Mork utdyper videre: - Vi skal forklare hvorfor den [teorien] ikke kan stemme. Det har vært interessant. Vi har lært hvordan vi kan skille mellom hva som er fakta og som er konspirasjonsteorier. Da har vi sett på kildene og sjekket om argumentene er sanne. Mange har ikke kilder i det hele tatt, eller har kilder som heller ikke stemmer.

Har dere fått med dere noen konspirasjonsteorier før dere fikk denne oppgaven?

- Tidligere har vi også diskutert konspirasjonsteorier rundt middagsbordet, knyttet til innlegg i sosiale medier, kan Daniel fortelle.

En viktig del av arbeidet med konspirasjonsteorier har vært å lære seg god kildekritikk.

- Jeg vet hvordan jeg kan sjekke om en kilde er troverdig, hva man skal se etter, for eksempel sjekke hvem som har skrevet teksten, sier Amina.

Til toppen