Offentliggjøring av karakterer og klagebehandling våren 2022

Ordinær klagebehandling har frist på 10 dager og gjelder fra det tidspunktet eleven er blitt kjent med karakteren eller burde gjort seg kjent med den. Det er også mulig å levere en hurtigklage.

Elev med grå genser ses i skrå vinkel bakfra. Skriver med blyant på hvitt ark. - Klikk for stort bilde Ben Mullins/Unsplash  

Standpunktkarakterer blir offentliggjort i VIS: 

 

Frist for føring

Offentliggjøring i VIS

Vg3 Studieforberedende – alle klasser

10.06.2022

 

12.06.2022

Vg2 yrkesfag – alle klasser

 

10.06.2022

 

12.06.2022

 

Vg1 YF, Vg1+2 ST/ID-

alle klasser

15.06.2022

17.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Hurtigklagebehandling – klager leveres til rektor

Vg3 Studieforberedende – alle klasser

Offentliggjøring av standpunktkarakterer

Hurtigklagefrist 

12.06.2022

Onsdag 15 .06 .2022 kl.12.00

Vg2 yrkesfag – alle klasser

Offentliggjøring av standpunktkarakterer

Hurtigklagefrist 

12.06.2022

 

Onsdag 15 .06 .2022 kl.12.00

Ordinær klagebehandling – klager leveres til rektor

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet eleven er blitt kjent med karakteren eller burde gjort seg kjent med den.

Vg3 Studieforberedende – alle klasser

 

Ordinær klagefrist 

Standpunktkarakter 

Onsdag 22.06.2022

Vg2 yrkesfag – alle klasser

 

Ordinær klagefrist 

Standpunktkarakter 

Onsdag 22.06.2022

Vg1 YF, Vg1 + Vg2 ST/ID – alle klasser

 

Ordinær klagefrist 

Standpunktkarakter 

Mandag 27.06.2022

 

Fredag 19. august – ordinære klager må være ferdigbehandlet (behandles snarest mulig etter frist)

 

Klagebehandling våren 2022 - EVS (PDF, 152 kB)

Her finner du mer informasjon om klage på standpunktkarakterer  og klageskjema for standpunktkarakterer.

Til toppen