Opplæring for voksne

To klasser med voksne har dette skoleåret kommet godt i gang med sin yrkesutdanning innen helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk ved Eidsvolll videregående skole.

- Vi hjalp hverandre underveis, forteller Winta G. Teklu , som her passer stekepanna til en annen elev. - Klikk for stort bilde- Vi hjalp hverandre underveis, forteller Winta G. Teklu , som her passer stekepanna til en annen elev. Solveig Johnsen/Eidsvoll vgs  

Mat og kulturell kompetanse

Nylig har de voksne elevene i helse- og oppvekstfag hatt et prosjekt med bakgrunn i kompetansemålene i læreplanen.  Målet var å trene på verbal kommunikasjon og samtidig styrke den kulturelle kompetansen. Elevene kommer opprinnelig fra 12 land.

- Dette tenkte vi kunne gjøres ved at de forberedte en presentasjon om sitt land og sin kultur. Vi hadde også med et mål fra helsefremmende arbeid som handlet om kosthold, forteller faglærer Edel Havnes. Derfor ble prosjektet delt i to. En del som omhandlet mat fra deres egen kultur ved at de lagde maten og alle fikk smake på den. I del to hadde de en presentasjon om sitt eget land og kultur.

- For å møte hverandre med forståelse er det viktig med kunnskap om hverandres kultur. I ettertid har jeg et inntrykk av at dette var noe de opplevde som positivt, sier Edel Havnes som sammen med faglærer Jon Nygaard var ansvarlig for opplegget.

- Det var veldig hyggelig. Det er første gang jeg lager mat for å presentere landet mitt, forteller Fatima S. Dadnajeva, som er fra Tsjetsjenia. Hun forteller at hun har videregående skole og ett år på universitetet i Tsjetsjenia da krigen rammet landet. Nå er hun godt i gang med ny utdannelse og ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Winta G. Teklu forteller:
-Det var veldig bra. Vi fikk alle ingrediensene vi trengte for å lage maten, og vi hjalp hverandre underveis. Vi fikk smake hverandres mat og det var mye godt.

Hvordan er det å ta utdanning som voksen nå?
Det er bra. Vi har fått mange muligheter. Mange av oss har barn og det kan være en travel hverdag. Målet mitt er i første omgang å ta fagbrev som helsefagarbeider, sier Winta G. Teklu.

På vei inn i bygg- og anleggsbransjen

Klassen på bygg- og anleggsteknikk deltar i prosjektet «Bygg broen» som er et tilbud for innvandrere fra land utenfor EØS-området. Deltakerne har ulik botid i Norge og gjennom dette tilbudet får de styrket norskopplæring i tillegg til fagkompetansen de tilegner seg i byggfagene.

Deltakerne i prosjektet «Bygg broen» får sin undervisning på byggfagavdelingen på skolen, der de også får trent seg på praktiske oppgaver innen faget.

I vår har de også arbeidet med et spesielt oppdrag, da de holder på å bygge en ny bod ved tennisbanen for Eidsvoll Tennisklubb. Oppdraget har gitt verdifull praksis som oppfyller mange kompetansemål i fagene. De har revet ned den gamle boden, og det betød at de måtte sette opp nytt fundament. Det er støpt, snekret golv-, vegg- og takkonstruksjoner, satt inn dør og lagt shingel på taket.

Nå er snart ett skoleår av det 4-årige opplæringstilbudet over. Underveis i utdanningsløpet skal deltakerne også ut i praksis og som lærling i lærebedrifter. Prosjektet "Bygg broen" får god støtte av Byggopp -opplæringskontoret for byggfag.

- Jeg er veldig glad for at jeg fikk være med på denne utdanningen og har lært veldig mye, sier Nazmije Halili. Jeg vil gjerne bli en god tømrer og har oppdaget at jeg liker spesielt godt å jobbe med treverk, forteller hun.

En annen som har funnet seg godt til rette og synes opplæringen er veldig bra, er Hendrin  Al-Qassab.
- Dette er mitt første møte med tømrerfaget, og jeg trives med det og vil bli tømrer, forteller han. Vi får god hjelp og veiledning i hvordan vil skal gjøre det når vi lurer på noe. Vi får også god hjelp med å snakke mer norsk.

- Lærerne oppmuntrer elevene til å snakke norsk sammen og det er de blitt flinkere til, forteller norsklærer Helge Barsleth.

Klassen og prosjektet er tidligere omtalt på Viken fylkeskommune sin hjemmeside Bygger bro inn i det norske samfunnet - Viken fylkeskommune

Opplæring for voksen

Til toppen