Samiske veivisere besøkte skolen

Samiske veivisere besøkte skolen. Elever fra  helse- og oppvekstfag, tømrerklassen, påbyggingsklassen og voksenopplæring fikk høre foredraget deres.  To samiske studenter i auditoriet med elever i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeSamiske veivisere besøkte skolen. Elever fra helse- og oppvekstfag, tømrerklassen, påbyggingsklassen og voksenopplæring fikk høre foredraget deres. Solveig Johnsen/Eidsvoll vgs

To samiske studenter besøkte Eidsvoll videregående skole og holdt foredrag om samer. 

Linnéa Knutsen fra Tysfjord og Ole Christer Hætta fra Kautokeino er to av fire samiske studenter, som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer. De besøker først og fremst videregående skoler. De formidlet kunnskap om samisk historie, språk, kulturtradisjoner og hvordan samer lever i dag, dokumentert med filmklipp, bilder og musikkinnslag.

Veiviserne studerer selv samisk kultur- og samfunnskunnskap ved Samisk høgskole i Kautokeino. Arbeidet som veiviser er en del av utdanningen deres som formidlere.  Et viktig formål med informasjonsarbeidet Samiske veivisere gjør, er å jobbe mot fordommer og diskriminering av samer. Identitet og kulturelt mangfold inngår i verdigrunnlaget i overordnet del av læreplanen for videregående skoler.

Hos oss var det elever fra påbyggingsklassen, helse- og oppvekstfag, tømrerklassen og voksenopplæring som fikk høre foredraget deres.