Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/eidsvoll-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

Språk er slett ikke sjedelig

I disse dager har mange av Eidsvoll vgs’ Vg3-elever avsluttet et av årets store arbeider, fordypningsoppgaven i norsk. Elevene har mulighet til å velge oppgave fritt innenfor alle norskfagets emner, og et flertall av elevene hos oss velger å skrive i oppgaver hvor analyse av skjønnlitteratur er sentralt. Vg3-elevene Mari Mork og Sarah Madar Ismail har derimot skrevet oppgaver om det norske språket.

To elever fra Vg3 - Klikk for stort bildeSarah M. Ismail og Mari Mork har skrevet fordypningsoppgaver i norsk om språk. Julie Holdal Hansen / Eidsvoll vgs  

De to elevene har valgt å se på hva som påvirker og endrer norsk språk i dag med fra to ulike perspektiv. Sarah har undersøkt hvilken påvirkning engelsk og språkbruk blant ungdom, som kebabnorsk og slang, har hatt på det norske språket og hvordan dette kan endre språket. Mari har også sett på språklig endring og påvirkning, og det mer presist endringer knyttet til bruken av kj-lyden og sj-lyden i norsk. Hun har stilt seg spørsmålet om endringen kan reguleres ved språknormering.

Engelsk en større trussel enn kebabnorsk

Ett av funnene av Sarahs undersøkelser er at engelsk påvirker norsk i større grad enn såkalt kebabnorsk. Grunnen til det er at bruken av kebabnorsk er geografisk begrenset til de store byene og det brukes kun av enkelte grupper i enkelte sammenhenger. Påvirkningen fra engelsk er stor gjennom medier og kultur og gjelder for hele landet.

Hvorfor bytter mange ut kj-lyden med sj-lyden?

- Det har med hvordan lydene formes i munnen, kan Mari fortelle. – Det er en av de vanskeligste lydene i språket og det er den siste lyden man lærer som barn. Kj-lyden er også sjelden i andre språk. Mari trekker fram at dette er et tema som har engasjert mange, og hun viser til en debatt hvor Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fikk reaksjoner fra politisk kommentator Kjetil B. Alstadheim etter at Øvstegård fra Stortingets talerstol hadde hevdet at Norge har et av Europas mest sjønnsdelte arbeidsmarkeder. Hvorpå reaksjonene igjen ikke lot vente på seg og mange mente at Alstadheim drev med mobbing.

Språkets verdi

Selv med forskjellige vinklinger har oppgavene til Mari og Sarah noen sammenfall. De trekker begge fram at språket har en betydning utover kommunikasjon og det å gjøre seg forstått. Språket er også en viktig del av vår identitet. Sarah trekker fram at dette gjelder både i dag, men også tidligere i forbindelsen med at Norge ble en selvstendig nasjon. – Det kan derfor være negativt å gå mer og mer over til engelsk, føyer hun til. Mari trekker også fram at det er mulig å se på bruken av kj-lyden i norsk som verdi, som del av vår språklige arv som er verdt å bevare.

- Velg et tema du er interessert i og begynn skrivingen tidlig

Sarah og Mari valgte begge å skrive om språk fordi det er et emne som interesserer dem. Så det er et klart råd fra dem begge. – Tenk over hva du ønsker å skrive om og velg noe som interesserer deg, sier Mari. – Det var gøy å jobbe med oppgaven, inspirerende å jobbe med noe en selv synes er spennende, legger Sarah til. Ellers vil de råde andre elever som skal skrive fordypningsoppgave om å begynne å skrive tidlig.

Til toppen