Rådgivertjenesten

Rådgivningstjenesten vil bidra til at du som elev skal få størst mulig utbytte av opplæringstiden ved skolen. Rådgiverne kan gi deg råd og veiledning også i spørsmål av personlig og sosial karakter.

Hva vi kan hjelpe deg med?

Utdannings- og yrkesrådgivning

  • Informasjon om utdanning og yrker
  • Veilede elever i utdannings- og yrkesvalg
  • Bistå elever ved søknader til videre utdanning
  • Kontakt med andre skoler og utdanningsinstitusjoner
  • Informasjon og veiledning om utdanningsstøtte fra Lånekassen

Sosialpedagogisk rådgivning

  • Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter
  • Forebyggende tiltak om helsespørsmål.
  • Ha kontakt med helsetjeneste, barnevern, BUP osv.
  • Skolens kontakt med oppfølgingstjenesten (OT)

 

Hvor finner du oss?

Rådgiverne har kontorer utenfor personalrommene i B-blokka.

Hvem er vi?

Hanne Østby er karriereveileder, og Marthe Øvergaard Fonås er sosialpedagogisk rådgiver.

Kontor-/åpningstider

Hver rådgiver har forskjellige tider, men det er alltid noen til stede.

Se også

Til toppen