Rektor og skolens ledelse

Rektor

Ingvild Berge Askheim
Tlf: 63 92 30 10/97 05 71 33
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.

Assisterende rektor

Odd Cato Rynning
Tlf: 63 92 30 12/91 15 59 95
Rektors stedfortreder. 

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Utdanningsleder

Heidi Johansen
Tlf: 63 92 30 08/97 05 71 30

  • Team yrkesfag: helse og oppvekstfag.

Marianne Dyre
Tlf: 63 92 30 18/99 01 06 84

  • Team yrkesfag: bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi

Odd Roger Lundahl
Tlf: 63 92 30 25/95 05 88 83

  • Team studieforberedende: studiespesialiserende og idrettsfag.

Nina Hellerud
Tlf: 63 92 30 22/48 03 92 40

  • Team studieforberedende: studiespesialiserende og idrettsfag.

Jørgen Neumann
Tlf: 63 92 30 26/92 85 72 49

  • Team studieforberedende: studiespesialiserende og idrettsfag.

Leif Morten Ruud
Tlf: 63 92 30 14/97 70 79 70

  • Team yrkesfag: teknologi- og industrifag

Britt Brendehaug
Tlf: 63 92 30 06/47 66 00 93

  • Tilrettelagt opplæring

Personalansvarlig

Hilde Reh Stensrud
Tlf: 63 92 30 13/90 82 83 31

Til toppen