Rektor og skolens ledelse

Rektor

Ingvild Berge Askheim
Tlf: 63 92 30 10/97 05 71 33
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.

Assisterende rektor

Odd Cato Rynning
Tlf: 69 32 30 12/91 15 59 95
Rektors stedfortreder. 

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Inspektører

Heidi Johansen
Tlf: 63 92 30 08/97 05 71 30

  • Administrasjonsteam

Hilde Reh Stensrud
Tlf:63 92 30 13/90 82 83 31

  • Administrasjonsteam

Marianne Dyre
Tlf: 63 92 30 18/99 01 06 84

  • Administrasjonsteam

Odd Roger Lundahl
Tlf: 63 92 30 25/95 05 88 83

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Nina Hellerud
Tlf: 63 92 30 22/48 03 92 40

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Jørgen Neumann
Tlf: 63 92 30 26/92 85 72 49

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Trine Andersgaard Gravdal
Tlf:63 92 30 24/47 65 42 66

  • Team yrkesfag, helse og oppvekstfag og elektrofag.

Terje Flatmo
Tlf: 63 92 30 14/99 61 62 83

  • Team yrkesfag, bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon.

Britt Brendehaug
Tlf: 63 93 30 06/47 66 00 93

  • Tilrettelagt opplæring

 

Til toppen