Skolens pedagogiske plattform

Eidsvoll videregående skole er opptatt av å skape et inspirerende læringsmiljø med et felles pedagogisk grunnsyn for læring.

Vi utvikler kompetente, trygge, ansvarsbevisste og reflekterte medmennesker.

Vi skaper et inspirerende læringsmiljø preget av tillit, trygghet, trivsel og tilhørighet og som gir oss alle vekst og utviklingsmuligheter.

Vi utvikler en arbeidsplass som alle elever og ansatte er stolte av.

Lærende organisasjon

Vår lærende organisasjon er preget av et felles pedagogisk grunnsyn for god læring, vi har et syn på elever og kolleger som gir oss et solid fundament for gode relasjoner, og vi har klare prinsipper for funksjoner og roller i ledelsen av skolen.

Skolens tematiske profil  er kompetanse gjennom trygghet, trivsel, tillit og tilhørighet.

Til toppen