Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/eidsvoll-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

Psykisk helse

Eidsvoll videregående skole legger vekt på at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon i skolehverdagen. Skolen gjennomfører Skoleprogrammet VIP - Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skole. 

Skoleprogrammet VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Skolen samarbeider med helsetjenesten ved skolen om gjennomføring av prosjektet.

Til toppen