Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Skolen har egen avdeling for tilrettelagt opplæring (TO) som vektlegger fellesfag, botrening, sosial trening og yrkesfaglig arbeidstrening. Hvordan vektleggingen blir, avhenger av den enkelte elev.

 

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. 

Tilrettelagt opplæring passer godt for de som av en eller annen grunn ikke mestrer et ordinært programområde. Hvis elevene ønsker det, kan de ta moduler/deler av moduler fra forskjellige programområder, eller eventuelt ta det over flere år.

 

Individuelle opplæringsplaner (IOP)

Hver elev med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Planen tar utgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Planen blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av eleven, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon. 

Samtidig må det tas hensyn til hvilken kompetanse som etterspørres i arbeidslivet, slik at eleven kvalifiserer seg for framtidig jobb, eller en tilrettelagt/vernet arbeidsplass. Samarbeidet med foresatte er en viktig del av dette arbeidet.

 

Arbeidspraksis

Elevene får tilbud om arbeidspraksis ute i en bedrift i løpet av skoletiden.

Etter endt utdanning skal elevene kunne utføre praktisk arbeid på bilverksteder, bensinstasjoner, butikker, lager, fabrikker, kantiner og sykehjem for å nevne noen .

Trygghet og tilhørighet

Trygghet og tilhørighet er et viktig trivselsmoment for de aller fleste, spesielt i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.

Vi har undervisning i flere av skolens bygninger, i G-bygget, Vormlia og Rektorboligen. I Rektorboligen finner vi også avdelingens utsalg med produkter som er laget i forbindelse med arbeidstrening. Her er det flotte utearealer med mange muligheter. I tillegg bruker vi svømmehallen og kroppsøvingsbygget. Elever og ansatte jobber tett sammen rundt hver enkelt elev.

Det er en prioritert del av opplæringen at den sosiale delen fungerer. Lykkes vi her, får vi motiverte og trygge elever.

Søknadsfrist

Du kan få tilbud om prøveopphold før søknadsfristen 1. februar.