Aktuelt

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må du selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. 

Innlevering av læremidler

   Har du levert lærebøker, kalkulator, skjønnlitterære bøker mm? Det begynner å haste!

Avslutning for VG3, 16. juni 2021, klokka 14.00-15.30

 Eikeli videregående skole inviterer elever i  3STA, 3STB, 3STC, 3STD og 3STE  til avslutning av tre år som elever på skolen. Vi skulle gjerne ha invitert med foreldre, besteforeldre, søstre, brødre, tanter og onkler, men på grunn av pandemi og smittevernregler, lar dette seg dessverre ikke gjøre. Dette beklager vi veldig sterkt, men vi håper dere alle forstår.   Se vedlagt fil for program:  Program avslutning 16juni (DOCX, 28 kB)

Russ i Bærum

Bærum kommune har bestemt at russeaktiviteter må opphøre for en tid på grunn av smittesituasjonen. Blant annet innebærer dette at rulling ikke er tillatt i Bærum kommune.  Les mer om vedtaket og de konsekvensene dette får for russen:  vedtak stenging av russeaktiviteter - endelig utkast (DOC, 101 kB)

Reiseråd sommeren 2021

Bærum kommune gir reiseråd til elever som skal besøke hjemlandet i sommer. Hvis du skal dra, les gjerne gjennom disse på forhånd.  Her finner du lenke til Reiserådene:  Reiseråd Bærum kommune vgs (DOCX, 45 kB)

Eikeli videregående skole uke 23 og 24

Det er snart sommerferie, men fram til da er det fortsatt litt skole vi skal gjennom.  I uke 23 er det ordinær undervisning for VG1 og VG2, med unntak av torsdag 10. juni, hvor all undervisning opphører fra 13.50. Elevene får altså fri fra 13.50 og ut resten av torsdag 10. juni.  I uke 24 er det ordinær undervisning hele uka, med unntak av fredag 18. juni,fra klokken 11.25 og ut dagen. Elevene får altså fra 11.25 og ut resten av dagen fredag 18. juni. 

Streik avblåst

Streiken som medlemmer i UNIO har vært tatt ut i, og som har berørt Eikeli videregående skole, er avblåst. Det betyr at alle elever skal ha ordinær undervisning i sine klasser fra og med mandag 7. juni 2021. Alle elever betyr elever i VG1 og VG2. 

Ved eventuell streik blant UNIOs medlemmer i uke 23

Hvis det fortsatt er streik blant UNIOs medlemmer på Eikeli videregående skole fra 7. juni til 11. juni 2021, vil undervisning kunne bli berørt. I vedlagt fil finner dere oversikt over timer som da vil utgå.  Undervisning som utgår ved fortsatt streik uke 23 2021 (1) (DOCX, 28 kB)

Fredag 4. juni 2021

Fredag 4. juni er det opplæring etter timeplanen fram til lunsj (11.25), etter det permitteres alle elevene. Dette gjelder kun fredag 4. juni.  VG3-elevene skal levere inn sine lærebøker på biblioteket samme dag fra 11.30. Dette vil elevene få informasjon om i egen melding på Teams. Det er viktig at alle forholder seg til de tidspunktene som hver klasse får tildelt. 

Standpunktvurdering V2021

Det kommer mange spørsmål om standpunktvurdering og vitnemål ettersom lærere på Eikeli videregående skole som er organisert i UNIO, er i streik.  Hvordan dette skal håndteres, blir ikke avgjort på skolen lokalt. Problematikken rundt dette ikke er avklart, men tidligere erfaring tilsier at elevenes interesser vil bli ivaretatt på best mulig måte, både av skoleeier og av myndighetene. Det er kontakt med Kommunenes Sentralforbund for å avklare hvordan vi skal forholde oss til fastsettelse av standpunktkarakterer ettersom lærere er i streik. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart informasjon foreligger.

Til toppen