Foresattmøte for VG2-elever 14. september, klokken 18.00

Klikk her for å delta på møtet

Kjære foresatte til elev på VG2 på Eikeli videregående skole.

 

Eikeli videregående skole arrangerer møte for foresatte, tirsdag 14. september 2021, klokken 18.00.

Ettersom vi har mye byggeaktivitet på skolens område, kan vi dessverre ikke inviterer dere inn i våre lokaler, så denne høsten er vi nødt til å invitere til møte kun på Teams.

Logg på skolens hjemmeside, https//:viken.no/eikeli-vgs/. Under Aktuell-siden finner dere oppslag som heter FORESATTEMØTE 14. SEPTEMBER. Her ligger påloggingslenke for å delta.

På møtet deltar rektor Dag Brustad og trinnleder for VG2 Mona Berit Standahl fra skolen, samt representanter fra elevtjenesten.

 

Det vil bli gitt informasjon om:

  • Lyst til å lære
  • Organisering av skoledagen på Eikeli  
  • Skolemiljø
  • Fag
  • Fravær
  • Nytt skolebygg

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chat underveis

 

Velkommen.

 

Med vennlig hilsen

Dag Brustad

Rektor

Til toppen