Foresattmøte med informasjon om rusmidler og rusbruk

Innbydelse til foresattmøte tirsdag 28. mars kl. 1800 med informasjon om rusmidler og rusbruk blant ungdom i Bærum. 

Ungdom - Klikk for stort bildeUngdom H.L

Ungdata-undersøkelsen viser at det er en generell økning i bruk av rusmidler blant elevene på videregående skole. Bruken av cannabis er økende og høy i ungdomsmiljøet. Når det gjelder bruk av andre illegale rusmidler skårer elevene i Asker og Bærum høyest i landet. Det har utviklet seg en lavere terskel for bruk av rusmidler som kokain og MDMA, og undersøkelser knyttet til russebussene viser at mange av disse leder an i denne utviklingen.

Det er behov for mer informasjon, både til elever og foresatte. Vi har vært så heldige at vi har fått en ressursperson innen fagfeltet til å bidra i informasjonsarbeidet overfor dere som foresatte.

Eikeli videregående skole inviterer til derfor foresattmøte tirsdag 28. mars kl. 18.00 hvor Helge Bjørnsen fra KORUS Øst vil informere om Ungdata-undersøkelsen knyttet til rus og rusbruk. Vedlagt er invitasjon til møtet.

Vi håper alle foresatte benytter denne muligheten til å øke sin kunnskap om hva våre elever møter av rusproblematikk i sitt ungdomsmiljø. Velkommen!

Les mer om agenda her Invitasjon foresattemøte 28.03.23 (PDF, 101 kB)

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ellen Bruun Råum

rektor

Eikeli videregående skole