Fra 15. mars: Rødt smittenivå på videregående skoler i Bærum

Fra 15. mars til og med 26. mars 2021 innføres det rødt smittenivå på videregående skoler i Bærum kommune. Det innebærer at Eikeli videregående skole går over til opplæring på rødt nivå. Se punktliste nedenfor. 

Se Nytt fra Bærum kommune | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

I praksis betyr dette følgende for oss:

 • 1SR, 2SSA og Vg3 har undervisning på skolen i henhold til ordinær timeplan
 • Enkelte elever kan etter avtale oppholde seg på skolen og få hjelp til skolearbeid
 • Lærere kan etter avtale med administrasjonsleder Ove Brugård arbeide på skolen
 • Timeplan med oppdaterte rom på rødt nivå vil kunngjøres senest søndag 14. mars
 • Rulleringsplan for Vg1 og Vg2 legges ut i løpet av fredag 12. mars
 • Det er viktig å følge med på e-post/teams fortløpende
 • Kantinen stenges for opphold fram til påske. Vi anbefaler at elevene spiser i eget klasserom eventuelt sitter utendørs. Det er anledning å handle mat i kantinen.
 • Ingen syke skal møte på skolen, gjelder også milde luftveissymptomer
 • God håndhygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Alle skal holde minimum en meter avstand til hverandre i alle sammenhenger på skolen
 • Klassekart i klasserommene skal følges, gjelder alle klasser og grupper. Dette er viktig spesielt på grunn av eventuell smittesporing.
 • Faglærer er ansvarlig for å sette pulter enkeltvis i klasserommene
 • Dele elever i mindre grupper. Klasser og grupper settes opp med to klasserom der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Unngå trengsel og store samlinger. Elever skal ikke benytte benker i gangene til skolearbeid. Det er ikke anledning å oppholde seg unødvendig i fellesområdene.
 • Alle skal holde seg til høyre ved passering i fellesområdene
 • Auditoriet skal ikke benyttes under rødt nivå
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever. Se egen timeplan for rødt nivå.
 • Alle møter skal holdes digitalt
 • Personalrom skal ikke benyttes som arbeidsrom. Det er ikke tillatt med pc på personalrommet.
Til toppen