Nødhjelp ved skolestart 2022

Nødhjelp ved skolestart 2022. Tilbud fra Bærum kommune til foreldre som har barn som skal begynne på videregående skole. 

Nødhjelp skolestart h22 (1) (PDF, 157 kB)

Til toppen