Offisiell avduking av kunst 14. september 2022

14. september ble kunst i tilknytning til nytt bygg ved Eikeli videregående skole avduket. Rektor Ellen Bruun Råum sto for høytidlig snorklipp, flankert av både kunstnere, elever, ansatte og representanter fra Viken fylkeskommune. 

Dette er talen til rektor: 

Eikeli videregående skole har fått et nytt bygg og med det er vi også så heldig å få kunst. Det skal settes av mellom 0,5 til 1,5 prosent til kunst i offentlige rom avhengig av type bygg, dets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Kunsten skal berike omgivelsene, og mye av Vikens fylkeskommunes kunstsamling er på videregående skoler.  Eikelis visjon er lyst til å lære, og målet er at kunstverkene skal bidra til læring og også inspirere til læring, og gi oss lyst til å lære om ulike temaer, kanskje også om kunst og at de vil skape mange spørsmål slik kunstnerne også ønsker at de skal.

Vi setter stor pris på de to nye kunstverkene skolen har fått i forbindelse med skolens nye bygg.

Kunstverket inne, Ønskekvisten av Laila Kongevald og Stefan Christiansen, kan vi glede oss over når vi går i trappen opp til 2. etasje eller også fra 1. etasje. Da kan vi se det i ulike vinkler. Det er inspirert av folkeeventyrene og norrøn mytologi. Jeg er overbevist om at det kan brukes i undervisning blant annet i norsk, men også i andre fag. VI har noen svært kunstinteresserte lærere som kan bidra inn og skape lyst til å lære.

Kunstverket her ute av Josefine Lyche, står godt til bygget og jeg vet kunstneren har vært opptatt av at den skal kunnevære åpen for flere tolkninger og gi nysgjerrighet, vitebegjær og kanskje lyst til å lære. For meg gir assosiasjoner til venndiagram som viser logiske forbindelser mellom grupper av ting, slik at vi kanskje kan tenke oss det området i midten av de to sirklene er det som er felles for begge, og sirkelen i midten kan kanskje symbolisere det kontinuerlige i læring.

På vegne av skolen vil jeg takke for kunstverkene.

Jeg er erklærer herved kunstverkene for åpnet ved å klippe denne snoren

Til toppen