Planlagte foresattmøter 25. og 26. januar 2022

Foresattmøte for VG1 25. januar og VG2 26. januar avlyses på grunn av smittesituasjonen. Foresatte som har barn som er elev ved Eikeli videregående skole vil bli invitert til konferansetid i løpet av uke 4 og 5. 

Fysiske møter som er planlagt 25. (VG1) og 26. (VG2) januar avlyses på grunn av smittesituasjonen.

I løpet av uke 4 og 5 gjennomfører kontaktlærere planlagte og strukturerte samtaler med elever/foresatt om halvårsvurdering/kompetanse i fagene og sosial læring. Møtene gjennomføres på Teams.

Kontaktlærerne innkaller foresatte og elever til samtalene.

Til toppen