Skolevalg 2023

Vi gjennomfører skolevalg på Eikeli videregående skole torsdag 31. august 2023. Alle elever på skolen er stemmeberettiget, og vil dermed få mulighet til å stemmen. 

Valget organiseres av elever fra programfag Politikk og menneskerettigheter, og deres faglærer Tor Kristian Brænde. Målet er at gjennomføring blir så likt et ordinært valg som mulig, med stemmeavlukk og stemmesedler, avkrysning i manntall og ved bruk av ordentlig valgurner. Opptelling av stemmene vil også være slik opptelling er ved ordinære valg. 

Resultatene fra valget vil foreligge etter at skolevalg er gjennomført ved alle videregående skoler i landet, 6. september. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde