Streik ved Eikeli videregående skole

Streik blant ansatte ved Eikeli videregående skole fra og med tirsdag 13. september 2022.  

Viken fylkeskommune mottok 7. september varsel om plassfratredelse for 23 medlemmer i Utdanningsforbundet ved Eikeli videregående skole. Varselet gjelder uttak fra og med tirsdag 13. september. Alle som er varslet tatt ut, er lærere.

Hva skjer med undervisningen?

Undervisning som er planlagt med lærere som er tatt ut i streik, vil ikke bli gjennomført. Under en streik er det ikke lov å sette inn vikar for de som streiker. Lærere som ikke er i streik, vil gjennomføre planlagt undervisning etter timeplanen. Undervisningen foregår på den tiden og i de rommene som opprinnelig står på timeplanen. Vi kan ikke komprimere dagene ved å flytte undervisningstimer.

Elevene må følge med på timeplanene sine for å se hvilken undervisning som gjennomføres, og på informasjon på Teams Alle elever. Timeplanene vil være oppdatert mandag 12. september.

 

Hva gjør elevene i timer der undervisningen er avlyst?

Elevene må så langt som mulig jobbe individuelt eller i makkergrupper med fagene og følge det lærerne har lagt ut av planer. Klasserommene de ellers skulle brukt, kan brukes, med unntak av spesialrom. Av sikkerhetsmessige hensyn kan vi ikke ha spesialrom åpne uten tilsyn og elevene må da benytte andre ledige klasserom, bibliotek, grupperom og miljørom.

 

Oppmøte under streiken

Alle elever skal følge den oppdaterte timeplanen i VIS så lenge streiken pågår. 

 

Hva hvis kontaktlærer er i streik?

Kontaktlæreroppgaver kan ikke utføres av andre. Henvendelser som det ellers ville være like naturlig å rette til trinnleder eller rådgiver, kan rettes til dem, andre henvendelser kan rettes til rektor gjennom postmottak (klikk på «send e-post» nederst på skolens hjemmeside).

 

Hva med andre tilbud?

Bibliotek, miljørom og grupperom er åpne som vanlig. 

 

Hvor finner dere informasjon om streiken?

Informasjon til elever legges ut på Teams alle elever. Foresatte får generell informasjon gjennom skolens hjemmeside. Vi må be om forståelser for stor arbeidsbelastning som følge av at 23 personer er tatt ut i streik og at det kan ta lengre tid enn ønskelig før henvendelser blir besvart.

 

Ellen Bruun Råum, rektor

07.09.22

Til toppen