Ungdata gjennomføres på Eikeli videregående skole 15. mars

Ungdata er en landsdekkende undersøkelse som organiseres i samarbeid med OsloMet. Undersøkelsen stille spørsmål til ungdom som har med deres virkelighet å gjøre. Deltakelse er frivillig, men vi legger til rette for at alle kan få mulighet til å svare.

I 2022 er videregående skoler i Viken invitert til å delta. Les mer om undersøkelsen her (PDF, 180 kB)

Til toppen