Viktig om foresattmøte for VG2 torsdag 8. september, klokken 18.00

Før møtet torsdag, ber vi dere om snakke med ungdommene hjemme slik at dere vet hvilken klasse ungdommen går i. Det er også nyttig å vite hvem som er kontaktlærer.  

1) Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen, så vi anbefaler alle som kommer om å gå eller sykle. Det er ikke mulig å parkere i Bispeveien på grunn av omlegging av kollektivtrafikk. 

2) 2SR, 2STA, 2STB, 2STC møter i auditoriet klokken 18.00, og møter i klasserom klokken 19.00

3) 2STD, 2STE, 2STF, 2STG møter i klasserom klokken 18.00, og møter i auditoriet klokken 19.00

Romplan: 

2SR D-127 Bjørn Neraker og Truls Erik Halstensen​

2STA A-308 Trond Olav Gjerdrum og Henning Lund​

2STB A-307 Helga Thune og Johan Fredrik Berthling Herberg​

2STC A-306 Reidun Marie Morberg og Anne Kristin Røken Ødegaard​

2STD A-305 Tore Sigurd Kolsrud og Mona Elset​

2STE A-304 Markus Nyborg og Tor Kristian Brende​

2STF A-302 Katrine Skobba og Lise-Lotte Kildemo​

2STG A-301 Ingrid Bie Dyrnes og Gunhild Røthe

Til toppen