Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er ...

Planlegg din tur med Entur (lenke)

Du finner hovedinngangen...

Bilde/silhuettforklaring

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Parkering for besøkende

Må inkludere hvor/hvordan/P-bevis/betaling

Parkering for elever

Må inkludere hvor/hvordan/P-bevis

Moped/scooter/ATV

Hvor/hvordan?

Lading av elbil/hybrid

Det er mulig å lade elbil/hybrid ved skolen. Ladestasjoner finner du... Ev. pris.

HC-parkering

Det er X tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Disse finner du...