Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/eikeli-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

Sikkerhet og beredskap

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser.

Til toppen