Fikk innspill i arbeidet med Holbergprisen

Vi har tidligere skrevet om at Eiker videregående skole er en av 20 videregående skoler i landet som deltar i forskningskonkurransen Holbergprisen. I dag var leder Hilde Omdalsmoen Fidje for Holbergprisen i skolen på Eiker og kom med innspill til involverte elever og lærere.

Hilde Omdalsmoen Fidje fra Holbergprisen i skolen var i dag på Eiker og kom med innspill til elever og lærere.  - Klikk for stort bildeHilde Omdalsmoen Fidje fra Holbergprisen i skolen var i dag på Eiker og kom med innspill til elever og lærere. Per Jørund Grøthe

– Med denne prisen ønsker vi blant annet å heve statusen til humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og å oppfordre ungdom til å gå videre med disse fagene, sier Fidje.

Det er stor interesse for å bli med på Holbergprisen, men nåløyet er trangt. Kun 20 av landets videregående skoler får delta denne gang, og disse er valgt ut av en fagjury. Blant kriteriene som ligger bak utvelgelsen, er faglig perspektiv, motivasjon, geografisk spredning, elevtall og befolkningstetthet. Det er første gang Eiker er med, men det er fullt mulig for skolen å søke også til neste år.  

Deltakerne får tett oppfølging i arbeidet med forskningsprosjektene. De får tildelt en forskerkontakt fra et universitet eller en høyskole i nærheten. Vedkommende skal veilede elevene underveis i arbeidet. Det er også viktig å ta med at arbeidet med Holbergprisen er i tråd med Fagfornyelsen, det nyeste læreplanverket. Vi nevner mål som blant annet dybdelæring, kildekritikk, bevissthet om etiske problemstillinger, vitenskapelig metode og kritisk tenkning.

På Eiker er det Vg3-elever fra fagene sosialkunnskap og historie og filosofi som deltar. Sofie Slatlem Kongsten er lærer i sosialkunnskap og står i spissen for gjengen fra Hokksund. Med seg har hun kollegene Petter Båtsvik Risholm og Hilde Brechan Johnsen.

– Det er stor stas og inspirerende å få være med på dette. Elevene er positive og nysgjerrige. I faget mitt ser vi på blant annet sosiale problemer, mangfold og inkludering, forteller Kongsten. De andre lærerne sier at de også ser fram til det videre arbeidet med Holbergprisen.

Prosjektet vil pågå fram til 1. april, og det vil bli utarbeidet forskningsrapporter. Hver skole velger ut tre bidrag som blir sendt inn til fagjuryen, som så plukker ut de tre beste fra hele landet. Førsteprisen er på 30.000 kroner. Andre- og tredjeprisvinnerne får henholdsvis 20.000 og 10.000 kroner. Vinnerne blir også invitert til Bergen for å delta i Holberguken i Bergen i juni, der de blir hedret sammen med mottakerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen.

Til toppen