Eiker videregående skole går over på gult nivå

Oppdatert 22.4.21: Fra og med mandag 26/4 blir det gult tiltaksnivå og alle elever skal være på skolen.


Bruk av anti-bac på hender - Klikk for stort bildeHusk å desinfisere hender Kelly Sikkema / Unsplash  

Når vi går over til gult nivå fra førstkommende mandag, blir vi flere på skolen og i fellesområdene - og da er det fortsatt svært viktig at alle følger smittevernreglene. Det er også anbefalt å bruke munnbind der man ikke kan holde en meters avstand og /eller der det er fare for at det kan bli trengsel.

Skolen vil styrke bemanningen med koronavakter / vektere rundt på skolen for å minne alle på å følge smitteverntiltakene. Munnbind er gratis, og blir utdelt av vekterne - også til bruk på skolebussen.

Det er av all viktighet at alle følger disse reglene:

 • Ikke møte på skolen hvis man er syk - og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer
 • Holde avstand - minst én meter utenfor klasserommet
 • Ingen håndhilsing eller klemming (heller ikke high five)
 • Jevnlig hånddesinfeksjon eller håndvask

Bruk også uteområdene i friminutt/spisefri. Det vil komme mer utemøbler på plass den nærmeste tiden.

Les om Gult nivå i smittevernveilederen for videregående skole.

Tidligere oppdateringer om korona

Oppdatert 11.4.21: Kommuneoverlegen har bestemt at rødt nivå opprettholdes ved Eiker videregående skole i perioden 12. april t.o.m. 25. april. Det vil si at organiseringen av skolehverdagen blir som tidligere bestemt fra og med i morgen..

Regjeringen har nå besluttet at Øvre Eiker kommune skal ha et lavere tiltaksnivå, og går fra Kap 5A til kap. 5B i covid-19-forskriften.  Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april. Begrunnelsen er at smittesituasjonen er under kontroll.

Drammen kommune beholder det høyeste tiltaksnivået, etter kap. 5A pga fortsatt høyt smittetrykk i kommunen.

Kommuneoverlegen har bestemt at rødt nivå opprettholdes på Eiker videregående skole i perioden 12. april t.o.m. 25.april.  Eiker videregående skole har mange elever fra Drammen, og smittetrykket i både Øvre Eiker og Drammen ligger til grunn for beslutningen. 

 • Fra og med mandag 12.4 og ut uke 15 møter alle elever på Studiespesialiserende utdanningsprogram med fornavn som starter på bokstaven L - Å på skolen. De resterende elevene på ST har digital hjemmeundervisning. På Service og TO møter alle til undervisning på skolen.
 • Bruker rom og fag som på timeplanen.

NB – dette er viktig å følge helt konsekvent med tanke på reduksjon av smitte og smittesporing.

 • Fra og med mandag 19.4 til og med fredag 23.4 møter alle elever på Studiespesialiserende utdanningsprogram med fornavn som starter på bokstaven A - K på skolen. De resterende elevene på ST har digital hjemmeundervisning. På Service og TO møter alle til undervisning på skolen.
 • Bruker rom og fag som på timeplanen.

Det er av all viktighet at alle følger disse reglene:

 • Ikke møte på skolen hvis man er syk
 • Holde avstand - minst en meter hele tiden
 • Ingen håndhilsing eller klemming (heller ikke high five)
 • Jevnlig håddesinfeksjon eller håndvask

 

Minner om nye rutiner ved skolen 

 • Vi får hjelp til å passe på avstand og bruk av munnbind av "koronaverter"
 • Faste bord i kantina - til ulike trinn - merkes
 • Ikke skolearbeid i fellesområder

Her kan du lese Veileder om smittevern for videregående skole

 

Oppdatert 06.4.21: Det blir digital hjemmeundervisning ut uke 14

Det blir digital hjemmeundervisning for alle skolens elever fra og med onsdag 7.4 og ut uken

Etter drøftinger med kommuneoverlegen i Øvre Eiker er det bestemt at alle elever skal ha digital hjemmeskole fra og med onsdag 7.4 til og med fredag 9.4

Bakgrunnen for at skolen går over til heldigital undervisning er smitteutbruddet ved skolen, som startet rett før påske og vedvarte gjennom påsken. 

Dette er kommuneoverlegens sterke oppfordring:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Ha lav terskel for å teste deg ved symptomer
 • Last ned den nye Smittestopp-app’en fra FHI.

Sammen kan vi stoppe smitten!

Planlagt organisering uke 15

Neste uke vil vi fortsette den planlagte organiseringen av skolehverdagen: 

Fra mandag 12.4 møter alle elever på Studiespesialiserende utdanningsprogram med fornavn som starter på bokstaven L - Å på skolen. De resterende elevene på ST har digital hjemmeundervisning. På Service og TO møter alle til undervisning på skolen.

Vær obs på at det kan bli endringer - det vil i så fall bli gitt oppdatert informasjon

Oppdatert  26.3.21: Skolen er fortsatt på rødt nivå etter påske

Informasjon om ny smittevernveileder og organisering av skolehverdagen etter påske

Siden det nå har kommet en ny, egen veileder om smittevern for videregående skole, kommer vi her med ny og viktig informasjon.

Dette er fortsatt viktig

God håndhygiene skal utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Ved skolen har vi spritdispensere plassert tilgjengelig ved utganger og ellers godt tilgjengelig rundt i skolens lokaler. Vi har også en håndvask med flere kraner i fellesområdet i 1. etg.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres: 

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Ikke møte på skolen hvis man er syk

Holde avstand - minst en meter hele tiden

Ingen håndhilsing eller klemming (heller ikke high five)

Dette er nytt i veilederen for videregående skole:

 • Bruk av munnbind i friminutt, der det er trangt og på bussen. 
 • På rødt nivå bør antall kontakter i løpet av en uke halveres
 • Elevene deles i mindre grupper - det foreslåes eksempelvis halve klasser
 • Holde minst en meters avstand mellom alle i alle situasjoner

Nye rutiner ved skolen på bakgrunn av ny veileder

 • Vi får hjelp til å passe på avstand og bruk av munnbind av "koronaverter"
 • Faste bord i kantina - til ulike trinn - merkes
 • Ikke skolearbeid i fellesområder

Her kan du lese Veileder om smittevern for videregående skole

Slik organiserer vi skolehverdagen fra og med uken etter påske:

Studiespesialiserende:

 • Første uke etter påske: Elever A – K (fornavn)  på skolen, resten hjemme. (Partallsuker)
 • Andre uke etter påske: Elever L – Å (fornavn) på skolen, resten hjemme. (Oddetallsuker) 
 • Bruker rom og fag som på timeplan
 • NB – dette er viktig å følge helt konsekvent med tanke på reduksjon av smitte og smittesporing

Service VG1 og VG2: Vanlig skole

TO: Vanlig skole

Første skoledag etter påske er onsdag 7. april

Viktig info til foresatte

Alle foresatte MÅ registrere telefonnummer i VIS

Dette er svært viktig, for å kunne motta informasjon raskt når det sendes ut fra skolen

Her logger du inn i Visma InSchool

Vi ønsker alle en fin, velfortjent påskeferie. 

 

 

Oppdatert 16.3.21: Som det ble formidlet via SMS i går, valgte kommuneoverlegen i Øvre Eiker å sette skolen vår på rødt tiltaksnivå fra og med onsdag 17/3. Det at vi er på rødt nivå er ikke det samme som skjer med skolene  i Oslo. Der stenges skolene og det innføres 100% digital undervisning. Slik er ikke situasjonen hos oss. Vi forholder oss til rødt nivå i trafikklysmodellen. Det betyr minst en meters avstand mellom elev-elev og elev-lærer hele tiden. For å kunne oppfylle det må vi ha en del hjemmeundervisning, og en alternativ bruk av rom. Vedlagt finner dere planen for denne uka. En videre plan for uka før og etter påske kommer lengre ut i denne uka.

Det er nå veldig viktig at alle følger smittevernreglene nøye:

 • Holde minst en meters avstand til ALLE hele tiden på skolen
 • Vaske/sprite hender. Ved ankomst, etter toalettbesøk, før spising og ellers hvis man har tatt på overflater
 • Være hjemme hvis man har symptomer
 • Ingen handshaking og klemming

Her finner du et lydopptak som rektor har sendt til elevene i dag for å klargjøre situasjonen:

Informasjon uke 11 (MP3, 4 MB)

Plan for undervisning uke 12
Plan for undervisning uke 12
Dato Vg1 ST Vg2 ST Vg3 ST 1SR 2SS
Mandag 22. mars Skolen Hjemmeskole Hjemmeskole Skolen Skolen
Tirsdag 23. mars Hjemmeskole Hjemmeskole Skolen Skolen Skolen
Onsdag 24. mars Skolen Skolen Hjemmeskole Skolen Hjemmeskole
Torsdag 25. mars Hjemmeskole Skolen Skolen Skolen Skolen
Fredag 26. mars Hjemmeskole Skolen Skolen Hjemmeskole Skolen


Skolen skal være på rødt nivå i 14 dager i første omgang.

 

Oppdatert 25.1. 21: Presisering om beslutning om gult nivå fra og med uke 4:

Vi ønsker å presisere at beslutning om tiltaksnivå for smittevern på skolen ikke besluttes av rektor eller Viken fylkeskommune. 

Hvilket trafikklysnivå skolen skal være på bestemmes normalt av kommuneoverlegen i Øvre Eiker. I spesielle tilfeller kan dette overprøves av sentrale myndigheter. Slik situasjonen er nå er ikke Øvre Eiker, eller Eiker videregående skole, definert inn under de kommunene med høyt tiltaksnivå. Kommuneoverlegen i Øvre Eiker har derfor besluttet at Eiker videregående skole skal være på gult nivå inntil videre. Dette er en medisinsk faglig beslutning basert på flere faktorer. Vi følger da smitteverntiltak på gult nivå.

Oppdatert 24.1.21 kl. 22.40: Fra mandag 25. januar er skolen igjen på gult nivå, som tidligere varslet. Smitteutbruddet i Nordre Follo berører ikke skolehverdagen på Eiker videregående skole foreløpig.  Dette er avgjort med kommuneoverlegen i Eiker nå i kveld. Elever som er ute i praksis, hvor bedriften er stengt, har hjemmeskole. 

Det betyr at alle elever skal ha sin undervisning på skolen fra og med mandag. Da følger vi timeplanen i VIS og rommene som står der. Elever som er ute i praksis: Hvis bedriften er åpen, går praksis som vanlig. Hvis bedriften er stengt, har du hjemmeskole i morgen og avventer beskjed fra kontaktlærer. Toppidrett fotball har egentrening denne uka, og får beskjed fra lærer. NB: Det er viktig at ALLE er med på å overholde smitteverntiltak på skolen. 

Oppdatert 22.1.21: Fra mandag 25. januar er skolen igjen på gult nivå. Dette er avgjort av kommuneoverlegen. Det betyr at alle elever skal ha sin undervisning på skolen fra og med mandag. Da følger vi timeplanen i VIS og rommene som står der. 

Skolens tiltak bygger på den nasjonale veilederen.

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Forsøke å holde minst en meter avstand til andre.
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke, også hvis dere har lette symptomer!

Andre tiltak på skolen:

 • Hyppig vask av pulter
 • God tilgang på antibac
 • Avstandsoppmerking på bord og gulv og «enveiskjøring» i trapper
 • Det er mulig å bruke munnbind i gangene for elever og ansatte dersom man ikke kan overholde en meter avstand og/eller for å øke trygghetsfølelsen. Man må holde munnbind selv.
 • I kantina er det begrenset antall sitteplasser

Viktig informasjon fra Brakar vedrørende skoleskyss:

For å beholde kapasiteten i kollektivtrafikken, minner Brakar om at man bare skal reise kollektivt når man må. Her er viktig informasjon fra Brakar: Til alle skoler og foresatte vedr skoleskyss (PDF, 284 kB)

 Velkommen tilbake!

Oppdatert 15.1.21: Alle landets videregående skoler er fortsatt på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil si at vi på Eiker videregående skole fortsetter organiseringen slik vi har gjort hittil. Videre organisering avklares etter nasjonale og lokale føringer mandag 18.1.

Det vil si:

Uke 3: VG1 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige klasser digital hjemmeskole.

Videre organisering avklares etter nasjonale og lokale føringer mandag 18.1. Vi kommer ut med ny informasjon så fort det er tatt en avgjørelse i forhold til dette.

Oppdatert 4.1.21: Etter at regjeringen i går kom med nye retningslinjer nasjonalt, er alle landets videregående skoler nå på rødt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil si at vi på Eiker videregående skole fortsetter organiseringen slik vi har gjort hittil.

Dette innebærer:

Uke 1: VG2 ST, VG1 SSR, VG2 SS  og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole. Første skoledag etter jul er tirsdag 5 januar.

Uke 2: VG3 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole.

For å hindre smitteoppblomstring av Covid-19 har regjeringen innført flere nye tiltak. Tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar.

Les pressemeldingen fra regjeringen 3. januar 2020

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Smitteverntiltak - trafikklysmodellen hos Utdanningsdirektoratet

Vi presiserer også denne gangen at skolen ikke er stengt, og at elever kan møte på skolen for planlagte aktiviteter og for å jobbe med skolearbeid, også i de ukene de har digital hjemmeskole. Praktiske oppgaver, forsøk og vurderinger vil bli gjennomført på skolen også for de som har hjemmeskole.

Oppdatert 16.12.20

Alle skal holde minst en meters avstand, også i klasserommet, vaske eller sprite hendene jevnlig og bli hjemme når man er syk. Vi minner om nasjonale retningslinjer som begrenser antall nærkontakter på fritiden. Dette gjelder også for elever i videregående skole. Vi forventer at elever i videregående skole følger smittevernreglene som unge voksne. 

Uke 51: VG1 ST, VG1SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole

Uke 52: VG2 ST og TO på skolen. Øvrige klasser digital hjemmeskole. Tirsdag 22/12 er siste skoledag før jul. Julearrangement etter 12.00 denne dagen er tatt ut av planen. Hver klasse vil få detaljer fra sine lærere på Teams.

Uke 1: VG2 ST, VG1 SSR, VG2 SS  og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole. Første skoledag etter jul er tirsdag 5 januar.

Uke 2: VG3 ST, VG1 SSR, VG2 SS og TO på skolen. Øvrige Klasser digital hjemmeskole.

 

 Vi presiserer også denne gangen at skolen ikke er stengt, og at elever kan møte på skolen for planlagte aktiviteter og for å jobbe med skolearbeid, også i de ukene de har digital hjemmeskole. Praktiske oppgaver, forsøk og vurderinger vil bli gjennomført på skolen også for de som har hjemmeskole.

Hvis det blir endringer i smittenivået og skolen endres fra rødt til gult nivå vil det komme endringer i organiseringen.

Vi vil med dette også ønske alle elever og foresatte en riktig god jul!

Til toppen