Grønt nivå på Eiker videregående skole fra mandag 17. januar

Fra mandag 17. januar er skolen tilbake på grønt nivå. Elever og lærere møter til undervisning etter ordinær timeplan. Fortsatt gjelder at man skal være frisk og uten symptomer for å møte på skolen.


  Unsplash  

Tilbake til grønt nivå

Etter regjeringens pressekonferanse torsdag kveld ble det klart at den nasjonale anbefalingen om tiltaksnivå i videregående skole går fra rødt til grønt, så sant ikke lokale helsemyndigheter bestemmer noe annet. Vi har nå fått bekreftet fra kommuneoverlegen i Øvre Eiker at vi går fra rødt til grønt nivå fra mandag førstkommende. Det betyr at alle skal være på skolen hvis de er friske og uten symptomer. Kantine og fellesområder åpnes, men fortsatt gjelder følgende smittevernstiltak: 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Ingen fysisk kontakt som håndhilsing eller klemming 

Veileder om smittevern for videregående skole.

Her kan du lese mer om regjeringens endring av tiltak 

Det er viktig at du holder deg oppdatert på gjeldende regler om anbefalt testing og karantene.

Oppdatert informasjon 21.12.21

Organisering av skolehverdagen uke 1 og 2. Vi fortsetter organiseringen av skolehverdagen og undervisningen tilpasset rødt nivå også etter nyttår. Her er viktig informasjon om de to første skoleukene. 

Siden skolen fortsatt er på rødt nivå etter nyttår, fortsetter vi med de samme smittevernstiltakene vi har på skolen nå. Organiseringen av undervisningen blir som før jul.  Det vil si at halvparten av klassen er på skolen, og andre halvparten på hjemmeskole. Elever med fornavn som begynner på A-K er den ene gruppa, L-Å er den andre gruppa. 

Skolen starter igjen 3. januar, og her er planen for de to første ukene etter nyttår:

2022_01_01_Plan _rødt_nivå_uke1_2 (PDF, 64 kB)

Informasjon 14.12.21

Alle videregående skoler i landet går over på rødt nivå

Som følge av at vi går over på rødt nivå, vil organiseringen av skolehverdagen på Eiker videregående skole bli endret fra og med i morgen 15. desember. Det vil bli en helt annen hverdag, og her er viktig informasjon alle må sette seg inn i.

Rødt nivå i videregående skole

Som det ble informert om i går kveld, går nå alle videregående skoler over på rødt nivå. Det vil  bli en helt annerledes skolehverdag for alle i minst fire uker fremover. På Eiker videregående skole betyr det at:

 • Alle skal holde minst en meters avstand hele tiden.
 • I klasserom trenger man ikke å bruke munnbind.
 • Når man er utenfor klasserommene, skal alle bruke munnbind hele tiden. Munnbind blir tilgjengelig i klasserom
 • Kantina stenges for opphold, men man kan kjøpe mat.
 • Spising skal foregå i basisrom.
 • Felles sofaer stenges.
 • Klasserom blir pauserom for klassen.
 • Følg med på VIS i forhold til endringer i rom og fag.
 • Alle skal holde minst en meters avstand
 • Alle må være hjemme ved symptomer
 • Husk hyppig håndvask

Halvparten av elevene på skolen

Vi på Eiker gjeninnfører at halvparten av klassen er på skolen, og andre halvparten på hjemmeskole. Elever med fornavn som begynner på A-K er den ene gruppa, L-Å er den andre gruppa. 

Plan for undervisningen fram til jul finner elevene på Teams.

I tillegg til at videregående skal være på rødt nivå, ble det innført en rekke nye tiltak som har til hensikt å begrense omgangen vi har med hverandre, også privat. 

Her kan du lese regjeringens pressemelding om nye nasjonale tiltak for å begrense smitten.

Til toppen