Invitasjon til avslutning for Vg3 - elever

Vi på Eiker vgs. markerer at tre års skolegang er ved veis ende, og ønsker våre avgangselever på Vg3 og foresatte velkommen til sommeravslutning torsdag 15. juni. 

Vi har gleden av å invitere avgangselever med foresatte til avslutning i gymnastikksalen på Eiker videregående skole

Torsdag 15. juni 2023 kl. 18:00.

Vi håper dere kan sette av denne kvelden for å markere at skolegangen ved Eiker videregående skole er over.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Jan Helge Russnes

Rektor