Lundteigen møtte politikkelever ved Eiker videregående skole

Senterpartiveteranen og stortingspolitikeren Per Olaf Lundteigen (68) fra Vestfossen gikk ut av daværende Hokksund gymnas i 1972. I dag var han tilbake på gamle tomter, og der møtte han elever i faget politikk og menneskerettigheter.

Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen møtte politikkelevene ved Eiker videregående skole i dag.  - Klikk for stort bildeStortingspolitiker Per Olaf Lundteigen møtte politikkelevene ved Eiker videregående skole i dag. Per Jørund Grøthe   Lundteigen er flink til å kommunisere med folk, og han liker å ta utgangspunkt i det praktiske liv når han skal snakke om politikk. Denne gang ble det en hel del naturfag. Det er viktig å satse på biologi, og han oppfordret elever til å ta utdanning i den retningen. Da blir det enklere å skjønne hvordan ting henger sammen. Politikeren forklarte og skrev på tavla. Hvordan oppstår karbon? Hva er ting laget av? Hvor mange mager har kua? Og hva er det største problemet for klimaet? Det er i hvert fall ikke metangassen som kommer ut fra kua! Han ga uttrykk for at andre typer utslipp er verre. Gjennom skoletimen med Lundteigen fikk elevene også god innsikt i hans varierte arbeidsdag.

Gode spørsmål

På forhånd hadde elevene sammen med faglærer Erik Helgerud forberedt spørsmål til politikeren, og han sa han ville ta imot både tøffe og brutale spørsmål. Her var det ikke noen vits i å være forsiktig!

En av elevene, Sigve Grøndahl Fredriksen, står på stortingslista til SV i Buskerud. Samtidig er han leder av Viken Sosialistisk Ungdom. Han hadde flere gode spørsmål til Senterparti-politikeren. Blant annet lurte han på hvorfor Sp kan kalle seg et grønt parti når de også ønsker satsing på olje. Skoleeleven uttalte at vi trenger en rask omstilling. I dag går det for tregt. Lundteigen erkjente at de har vært for dårlige på dette.

- Vi har gjort oss avhengige av oljen. Men når vi skal trappe ned oljeutvinningen, må vi også få opp noe annet som erstatning. Sp mener at det blant annet skal satses på torsk, tømmer og timotei, svarte Lundteigen .

Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen besøkte politikkelevene ved Eiker videregående skole. Her ser vi ham i samtale med elev Sigve Grøndahl Fredriksen, selv aktiv politiker.  - Klikk for stort bildeHer ser vi Lundteigen i samtale med elev Sigve Grøndahl Fredriksen, selv aktiv politiker. Per Jørund Grøthe  Den politisk aktive eleven lurte også på hvorfor Sp støtter gigantiske veiprosjekter når blant annet mange fylkesveier trenger mye vedlikehold. Til dette svarte Lundteigen at han passer på å redusere motorveiutbyggingen i Buskerud mest mulig.

- For mange er for opptatt av å få et minnesmerke etter seg selv. De synes det er stas å bygge nye veier og å klippe snorer, mente han, som også passet på å få fram at han mener at sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus ikke var noen god ide.

Etter hvert kom det fram at Lundteigen og eleven Sigve Grøndahl Fredriksen fra SV var enige om mye.

Ellers var det ikke uventet at muntlig eksamen opptar mange skoleelever. Mange mener at de stiller dårligere faglig på grunn av hjemmeskolen under koronapandemien. De mener også at det er forskjeller mellom ulike kanter av landet når det gjelder hvilken type undervisning de har fått. Lundteigen sa at han ikke hadde satt seg godt nok inn i den saken. Men etter å ha fått en forklaring, mente han det var mest riktig å droppe denne eksamenen også.

Sentral politiker fra Vestfossen

Lundteigen er fra Vestfossen, der han har vært gårdbruker siden 1982. Han ble valgt inn på Stortinget første gang i 1993, og han har gjennom åra hatt flere sentrale jobber og verv innenfor politikken og landbruksorganisasjonene.

Politikeren er av media omtalt som «Stortingets rebell», og flere ganger har han stemt mot sitt eget parti. Han mener det er viktig selvstendig politikere som tenker selv og har satt seg godt inn i sakene.

- Det er viktig å ha tilhold i et parti og følge det programmet, men samtidig er det saker som ikke er avklart i partiprogrammet eller hvor man er uenig, har Sp-veteranen tidligere uttalt til nettstedet ABC Nyheter.

 

Til toppen