MOT-elever fikk skolering

Eiker videregående skole har vært MOT-skole siden 2019. Mandag denne uka hadde regionleder Jan André Olsen skolering med nye Ung MOTivatorer. Dette var på flere måter en lærerik og interessant dag! 

Klikk for stort bildeSondre fra TO-klassen overrakte et MOT-bilde til klassen. Det er fullt av slagord som har å gjøre med MOTs verdier. Bildet skal heretter i skolens MOT-rom. Per Jørund Grøthe  På samlingen deltok ni elever fra Vg1, i tillegg til fire fra Vg3 og tre fra Vg2. I tillegg til orientering om MOT og hvordan organisasjonen jobber, ble det gode muligheter til å bli kjent med de andre elevene og lærerne som var til stede. Skoleringen inneholdt også bevisstgjøring om rollen som Ung MOTivator, og det ble jobbet med forslag til aktiviteter for MOT-dagene, Hei-kampanjen ved skolestart og MOT-til å glede-dagen.

Ellers nevner vi at Sondre fra TO-klassen overrakte et MOT-bilde til skolen. Organisasjonens logo har en sentral plass i midten, og rundt denne er det mange slagord som har å gjøre med MOTs verdier. Det flotte bildet skal heretter henge på veggen i skolens MOT-rom.

Skolen på Hokksund jobber etter MOT-programmet «Robust Ungdom». I løpet av tolv økter er målet å utvikle robust ungdom som inkluderer alle. Øktene har forskjellige temaer, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele programmet. I spissen står spesielt rekrutterte lærere som er gode på å nå fram til ungdom, sammen med elever som er såkalte ung MOTivatorer og ung MOT-ledere. MOT-elevene har spesielle roller blant medelevene med å jobbe forebyggende for et godt miljø der alle er inkludert.

Klikk for stort bildePå samlingen var det elever fra både Vg1, Vg2 og Vg3. Per Jørund Grøthe  Eiker videregående skole var en av de første videregående skole i daværende Buskerud fylke som sluttet seg til organisasjonen MOT i mars for to år siden.

Til toppen