Møtte Eiker-elevene

Klima, skole og flyktningpolitikk var blant det elevene ved Eiker videregående skole ville at politikerne skulle snakke om under valgdebatten på skolen i dag, tirsdag.  

Representanter for stortingspartiene møtte Eiker-elevene i dag under årets skolevalgdebatt. - Klikk for stort bildeRepresentanter for stortingspartiene møtte Eiker-elevene i dag under årets skolevalgdebatt. Per Jørund Grøthe   Alle stortingspartiene var representert i skolens gymsal. Der møtte de elever fra alle trinn på skolen. På forhånd hadde de ulike klassene kommet med ønsker om hva politikerne skulle snakke om.  

Aller først var det innledningsforedrag ved alle partier. Der valgte partiene forskjellige innfallsvinkler. Noen snakket om flere av sine saker. Mens for eksempel SVs representant i hovedsak tok for seg voldtektslovgivningen. SV ønsker en samtykkelov når det gjelder seksuell omgang.  

Når det kom til selve debatten, var klima et viktig tema, slik det er også i resten av samfunnet. Det handlet mye om hva vi skal leve av etter oljealderen. Og når skal «oljekranene» skrus igjen? I den forbindelse kunne det se ut som at de ulike partiene «overbyr» hverandre. De har egne løsninger på klimakrisen. Noen vil stoppe oljeproduksjonen umiddelbart. Andre vil gjøre dette gradvis for blant annet å ta vare på arbeidsplassene i oljenæringen.  

Politikerne tok også for seg skole. Hva tenker de ulike partiene om for eksempel opplæring i sidemål? Fremskrittspartiet uttrykte seg forresten sterkt mot nynorsk og sa «fuck nynorsk». Ellers var flere innom om det er nødvendig å ha karakteren 4 eller bedre i matematikk for å bli en god norsklærer.  

Flyktningpolitikk sto også på planen. Skal man hjelpe folk i deres hjemland eller i Norge?  Og skal man møte folk som blir tatt med brukerdoser av narkotika med straff eller behandling? Der var det delte meninger. Blant andre saker som kom opp i den om lag timelange debatten, nevner vi finansiering av den islamkritiske stiftelsen og nettstedet Human Rights Service. Er det riktig at den norske staten og partier som Frp er støttespillere?  

Ved flere skoler i distriktet har det vært mye temperatur og opphetede diskusjoner. Ved Eiker videregående skole ble det en rolig debatt, selv om det kom fram at politikerne hadde vidt forskjellige syn i flere av sakene. Noen beskyldte også andre for ikke å snakke sant. Etterpå kom det  tilbakemelding fra en elev om at politikerne snakket for mye om andre partiers politikk. Flere tilhørere mente at biter falt på plass i løpet av diskusjonen, og at de nå vet hva de skal stemme på ved valget. Andre igjen mente at det var lite å hente.   


Etter valgdebatten var det valgtorg i foajeen ved Eiker videregående skole.  - Klikk for stort bildeEtter valgdebatten var det valgtorg i foajeen ved Eiker videregående skole. Per Jørund Grøthe  Elever styrte debatten 

Det var politikkelevene Alexandra Mutingwa og Mathilde Magnusson som styrte debatten. De har ingen partipolitisk erfaring, men hadde blant annet gått debattlederkurs. De taklet jobben på en god måte.  

- Dette gikk bra. Men det var litt krevende å få politikerne til å holde seg til taletidene, forteller Alexandra i etterkant av debatten.  

 

Stortingspolitikere blant tilhørerne

Blant tilhørerne i salen var stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og Vestfossen. 

- Jeg møter opp for å lære om hva som rører seg blant ungdom, om hva de er opptatt av, fortalte han etterpå da han sto på stand for partiet sitt.  Han gikk selv ut av daværende Eiker gymnas i 1972.  

Det etterfølgende valgtorget fant sted i skolens foaje. Der fikk elevene mulighet til å spørre politikerne om det som opptar dem.  Partienes strøartikler var nok også fristende for flere.  

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (t. h) var blant tilhørerne under skoledebatten på Eiker videregående skole. Etterpå sto han på stand for Senterpartiet, her sammen med Petter Vesterdal.  - Klikk for stort bildeStortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (t. h) var blant tilhørerne under skoledebatten på Eiker videregående skole. Etterpå sto han på stand for Senterpartiet, her sammen med Petter Vesterdal. Per Jørund Grøthe  Ni partier

Rikke Pedersen representerte Fremskrittspartiet. Adrien Lenerand stilte for Høyre. Elizabeth Mukendi var til stede for Kristelig Folkeparti. Tor Grobstok var MDGs representant. Fredrik Løvoll var der for partiet Rødt. Petter Vesterdal var Senterpartiets representant. Sigve Fredriksen svarte for SV. Hanna Linnéa Lindtvedt stilte opp for Venstre.   

Fredag er det annonsert skolevalg. Vi kommer tilbake til resultatet derfra. 

  

Til toppen