Ungdataundersøkelsen 2021

Vi gjennomfører ungdataundersøkelsen onsdag 24. mars. 

Gutt foran PC i klasserom - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Trine Sirnes Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner.
Formålet med undersøkelsen er å:

  • Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker/ kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning. 

Her kan elever og foresatte lese mer om undersøkelsen (PDF, 151 kB)

Til toppen